Hvordan melder du dig ind i Sportsdykkerklubben Dråben

For at blive medlem af Dråben skal du downloade og udfylde indmeldelses blanketten.                             

Download indmeldelses blanketten tryk Her

Den udfyldte indmeldelses blanket sendes på mail til klubbens kasser. kasserer@draaben.dk

Er den der vil meldes ind i Dråben under 18 år kræves forældrenes/værgens underskrift. Her vil det være nødvendigt at udfylde og printe samt underskrive indmeldelsen. Herefter scannes indmeldelsen og sendes til kasserer@draaben.dk

(indmeldelsen kan også postes i klubbens postkasse ved indgangen til den gamle svømmehal i Svendborg centrum)                                                           

Ved indmeldelse i Dykkerklubben Dråben vil man også blive indmeldt i DSF. Medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund er en forudsætning for at være aktivt medlem af Sportsdykkerklubben Dråben.  

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med indmeldelsen, er du velkommen til at kontakte kassereren. Klik Her

Har du generelle spørgsmål, inden du melder dig ind Så er du velkommen til at kontakte formanden. Klik Her   

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk