Udmeldelse og ændring af medlemsstatus

Udmeldelse 

Gyldig udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer. Du kan udmelde dig til enhver tid, men der refunderes ikke kontingent for eventuel overskydende periode.

Ændring af medlemsstatus

Ønsker du at ændre din medlemsstatus fra aktivt til passivt medlemskab eller fra passivt til aktivt medlemskabaf Sportsdykkerklubben Dråben, skal du skrive til klubbens kasserer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk